Paul Driessen és David Wojick: A luddista öko-imperialisták azt állítják, hogy ők erényesek

2018. júl. 29. | mezőgazdaság | Nincs hozzászólás | Megosztás: Facebook

Paul Driessen előszava

A szegény családok az alulfejlett országokban félelmetes ellenféllel néznek szembe: az elektromosság, az utak és egyéb infrastruktúra hiánya; a korrupt, kleptokratikus kormányzatok, a nem létező magántulajdon-jogok, amivel a kölcsönöket fedezhetnék; a pénzzel kitömött öko-imperialisták, kiknek a rendelkezései állandósítják a szegénységet, az alultápláltságot és a járványokat.

Most még keményebb küzdelmek elébe néznek, amint egy elégedetlenkedők, agitátorok és nyomást gyakorló csoportok jól finanszírozott koalíciója egy szocio-politikai mozgalmat alapított „Agroökológia” néven. Az egyesülés megveti a fosszilis üzemanyagokat, a „vegyi” (Sic!) növényvédő szereket, a műtrágyákat, a biotechnológiát, a nagyvállalatokat, a kapitalizmust, és még a mezgazdasági gépeket is, valamint a modern mezőgazdaság minden oldalát. Ez a GMO-ellenes „organikus” élelmiszer aktivizmus a köbön a politikailag korrekt terminológia legfrissebb divatszavait hirdeti: „élelmiszer-önrendelkezés”, „a bennszülöttek önellátó gazdálkodáshoz való joga” és „az emberek joga a kulturálisan helyénvaló élelmiszerekhez”, hogy említsünk egy párat.

A tájékoztató jellegű fejtegetésünk ezt a bizarr technológiaellenes, antihumanista mozgalmat veszi górcső alá, ami azon igyekszik, hogy ránk erőszakolja azokat a módszereket és életszínvonalat, ami alatt ezek az önjelölt agitátorok maguk soha nem élnének.

A primitív mezőgazdaságot és az alultápláltságot emberi jogokként szentesítő über-organikus kampány

Nem mindegyik szegény ember a világ elmaradott térségeiben törekszik a modern életszínvonalra, amit láthatnak és amiről hallanak: vezetékes víz a házban, elektromosság, világítás, hűtőgép és villanytűzhely, csekély számú betegséget hordozó rovar, kitűnő iskolák és kórházak, a gyerekeik megéljék az ötéves kort. De a többségük igen.

Nem mindegyik szegény afrikai, ázsiai vagy latin-amerikai akarja feladni a hátat törő, hajnaltól napnyugtáig végzett hagyományos mezőgazdasági gyakorlatokat, az ökrét vezetve szántani, csekély mennyiségű trágyát szétszórva, hogy a gabonát táplálja, átvészelni az aszályokat, ismételten kézzel permetezni a falánk rovarok megfékezésére, hogy annyi terményt arasson, ami gyakran alig elég a családja élelmezéséhez, és sokkal kevesebb marad a termények helyi értékesítéséhez. De a többségük igen.

Sajnos gyakran rettentő nehézségekkel néznek szembe. Az elektromosság, az utak és egyéb infrastruktúra hiánya. Korrupt, kleptokrata kormányok. Nem létező tulajdonjogok és más fedezet a kölcsönök fedezésére. Erős, jól finanszírozott öko-imperialisták, kiknek a rendelkezései állandósítják a szegénységet, az alultápláltságot és a betegségeket.

A bankok és más „szén-gyarmatosítók” felmagasztalják a korlátozott szél- és napenergiát a szegény falvak számára, miközben megtagadják a fosszilis-alapú áramtermelésre szánt támogatást. A „vegyszer-ellenes” fanatikusok ágy körüli hálókat és szűken meghatározott „integrált kártevő-kezelést” szorgalmaznak, de elkeseredetten ellenezik a szintetikus növényvédő szereket és a rovarölő DDT-t, hogy a moszkitókat elpusztítsák, távol tartsák a lakásoktól és megelőzzék a halálos maláriát.

Szélsőséges „organikus” élelmiszerlobbi csoportok küzdenek a géntechnológiával előállított növények ellen, amelyek megsokszorozzák a terméshozamokat, túlélik az aszályt és 75%-kal vagy többel lenyesik a permetezett növényvédőszer-mennyiséget. Még az aranyrizst is főgonosznak kiáltják ki, ami lehetővé tenné az alultáplált gyerekek körében az A-vitamin-hiány, a vakság és a halál elkerülését.

Most a szegény országbeli családok még keményebb kihívások elé néznek, amint egy pénzzel kitömött elégedetlenkedők, agitátorok és nyomáscsoportok koalíciója újra bizonyítja a mondást, hogy a hatalmi politika furcsa ágyastársakat hoz össze. A koalíció tagjai megvetik a fosszilis üzemanyagokat, a „vegyi” (Sic!) növényvédő szereket és a műtrágyákat, a nagyvállalatokat, a kapitalizmust, a biotechnológiát, és gyakorlatilag a modern mezőgazdaság minden aspektusát.

A növekvő szocio-politikai mozgalmukat „Agroökológiának” hívják. Bár az elképzelés homályosan meghatározott, lényegében azt állítja, hogy a bennszülött, hagyományos farmereket meg kell védelmezni a piaci erőktől és a modern technológiáktól azért, hogy ők továbbra is használhassák az ősi, primitív, „kulturálisan helyénvaló” módszereket.

Az Agroökológia GMO-ellenes „organikus” élelmiszer aktivizmus a köbön. Gyakorlatilag mindent elutasít, ami lehetővé tette a modern mezőgazdaságot, hogy milliárdokkal több embert lásson el kevesebb és kevesebb földterületből és felszámolhatná az éhezést és az alultápláltságot világszerte. Ellenzi a biotechnológiát, a monokultúrás termesztést, a „nem-organikus” trágyákat és „vegyi” növényvédő szereket – sőt megveti még az olyan gépeket is, mint a traktor, és a hibrid vetőmagokat, valamint a többi haladást, amit Dr. Norman Borlaug Zöld Forradalma ért el.

Az Agroökológia olyan elferdített, de ravasz koncepciókat hirdet, mint az „élelmiszer önrendelkezés” és „a bennszülöttek önellátó gazdálkodáshoz való joga”. „Bennszülött mezőgazdasági ismereteket és gyakorlatokat” népszerűsít, így tehát kizárva azon gyakorlatok és technológiák széles tárházát, amit az utóbbi évszázadokban találtak fel, és könnyedén elérhetők mindenki számára, akik egy könyvtárhoz vagy az internethez hozzáférnek.

Vagy ahogyan ők mondják:

Az élelmiszer önrendelkezés az emberek joga, hogy egészséges és kulturálisan helyénvaló élelmiszert termeljenek ökológiailag helyes és fenntartható módszerekkel, és a jogukat ahhoz, hogy a saját élelmiszer és mezőgazdasági rendszerüket maguk határozzák meg. Az élelmiszer rendszerek és politikák középpontjába a termelők, az elosztók és a fogyasztók törekvéseit és szükségleteit helyezi a piaci kereslet és a vállalatok helyett.” (Megjegyzés: ez a szokásos proletariátus kontra burzsoázia marxista mantrája.) Az élelmiszer önrendelkezés „azon termelési és betakarítási módszerekre helyezi a hangsúlyt, amelyek maximalizálják az ökoszisztémák hozzájárulását, elkerülik a költséges és mérgező bemeneteket, elősegítik a helyi élelemtermelő rendszerek ellenállási képességét a klímaváltozással szemben. (Nyéléni Deklaráció 2007, a világ első globális fóruma az élelmiszer önrendelkezés témájában. Maliban.)

Egyes pártolók egészen a latin-amerikai társadalom „újra-parasztosítására” törekszenek!

Az Agroökológia háttér-finanszírozását az olyan szélsőbaloldali alapítványok biztosítják, mint a Rockefeller Philanthropy Advisors, melyek összességében több mint 500 millió dollárt költöttek a hasonlóan gondolkodó nem kormányzati szervezetek számára.

Az Agroökológia politikai irányelveit jóváhagyják és aktívan hirdetik a FAO (Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet), a Világbank és az egyéb ENSZ ügynökségek az adófizetők pénzéből finanszírozott nemzetközi konferenciáikon. Ezek a szervezetek már el is kezdték az „über-organikus” gyakorlatok betartását követelni annak feltételeként, hogy az adófizetők pénzéből támogatást kaphassanak a mezőgazdaságot fejlesztő programok Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában. (Viszont az adófizetőknek és a törvényhozóknak, akik a finanszírozást biztosítják, kevés a beleszólásuk ebbe.)

Mindez megindokolják – és gyakran elfogadásra kerül a kormányzati ügynökségekben és az egyetemeken – a korunk „politikailag korrekt”, erényt fitogtató terminológiájára való hivatkozáson át: fenntarthatóság, fenntartható földművelés, veszélyes ember által okozott éghajlatváltozás, társadalmi igazságosság, bennszülöttek jogai, önrendelkezés.

Szintén tipikus, hogy bárki, aki megkérdőjelezi ezeket az ideológiákat és követeléseket, azt rögtön „a nők elleni erőszak”, multinacionális vállalatok általi „földrablások”, földművesek öngyilkosságának, bennszülöttek „tömeges kizsákmányolásának és népirtásának”, és az emberiség elleni bűntettek „akaratlagos támogatójának” (Sic!) bélyegzik meg.

Képzeld el, hogy milyen intoleránsan reagálnának az Agroökológia ideológusai, ha egy mezőgazda úgy szeretné kifejezni a saját élelmiszer-önrendelkezését, hogy hibrid kukoricát vet, modern műtrágyát használ, vagy (isten ments) Bt-kukoricát ültet (Megjegyzés: ez egy géntechnológiával előállított „génmódosított” fajta), hogy nagyobb hozamokat érjen el, kevesebb időt töltsön a földeken, kevesebb növényvédő szert permetezzen ki, vagy éppen megemelje a család életszínvonalát a többlet termés eladásával. És mennyien szeretnék pontosan ezt tenni!

„Azzal, hogy a 6 hektáromon [16 hold] az új Bt-gyapotot ültettem, képes voltam egy házat építeni és rá napelemet tenni”

– mondta Bethuel Gumede a néhai Roy Innis-nek, aki akkor a Faji Egyenlőség Kongresszusának az elnöke volt, egy dél-afrikai utazás alatt.

„Szintén vettem egy TV-t és egy hűtőszekrényt. A feleségem egészséges élelmiszereket vásárolhat, és megengedhetjük magunknak, hogy a gyerekeket iskolába küldjük. Az életem teljesen megváltozott.”

Elizabeth Ajele pedig ezt mondta neki (Roy Innis-nek):

„Fél hektáron termesztek kukoricát. A korábbi növényeket elpusztították volna a rovarok, de nem az új biotech növényeket. Az új Bt-kukoricából származó bevételből tudok hagymát, spenótot és paradicsomot termeszteni, és többlet pénzért eladni ezeket, hogy műtrágyát vehessek belőle. Küzdünk az ellen, hogy távol tartsuk az éhezést a házunktól. Most a jövő jónak ígérkezik.”

Egyelő mértékben releváns, hogy hogyan lesznek képesek azok a modern mezőgazdaság eljövetele előtti mezőgazdasági gyakorlatok, amelyek alig voltak képesek fenntartani a családokat és a falvakat, a világot élelmezni? Ahogy Dr. Borlaug 2006-ban mondta:

„A bolygónkon 6,5 milliárd ember él. Ha mi kizárólag csak „organikus” trágyát és módszereket használnánk a termőföldeken, akkor csupán 4 milliárd ember tudnánk élelmezni. Én nem látok 2,5 milliárd embert önként jelentkezni, hogy eltűnjön.”

Az Agroökológia hirdetői, mint például a Greenpeace, a Food & Water Watch, Pesticide Action Network, Union of Concerned Scientists és a La Via Campesina (A Paraszti Út) kevés figyelmet fordít a fentiekre. Túlságosan elfoglaltak az emberek a „veszélyes” hibrid vetőmagoktól, a GMO-któl, az agroüzletágtól, a mezőgazdasági gépektől és a vegyszerektől való „megmentésében”. Nem mintha bármelyikük valaha is akarna valamelyik primitív farmon gürcölni, amiket ők úgy felmagasztalnak.

A Greenpeace ijesztgeti az afrikaiakat azt állítva, hogy „egyes tudósok úgy hiszik, hogy a DDT (diklór-difenil-triklóretán) és a DDE (a DDT egyik bomlásterméke) gátolhatja a tejképződést a kismamáknál” (Megjegyzés: ez amúgy tudományos alap nélküli hisztériakeltés, lásd Cupul-Uicab et al. 2008. A DDT és malária témakörében ajánlok még két forrást: Guimarães et al. 2007, Malaria Victims: How the Environmental Left's Ban on DDT Caused 50 Million People to Die Needlessly.) Így a családok félnek DDT-t használni, és milliók halnak meg a megelőzhető maláriától. A rákot gyógyító kemoterápiát is ellenezné-e, mert hajhullást és a fertőzésekkel szembeni csökkent ellenálló képességet okoz? (Megjegyzés: nyilván nem minden ráktípusnál hatásos/nem mindegyik gyógyítható, de azoknál, amiknél működik, a kemoterápia jelentősen növeli a túlélés esélyét.)

A modern mérőműszerek a vegyületeket képesek mindössze néhány milliárdod rész (egyenértékű néhány másodperccel 32 éven belül), vagy akár billiárdod (egyenértékű néhány másodperccel 32000 éven belül) rész koncentrációban kimutatni. Ezek a mennyiségek aligha jelent fenyegetést az emberi egészségre.

Viszont a luddista (gépromboló) öko-imperialisták és über-organikus élelmiszer aktivisták amíg minden ember által gyártott műtrágyát, rovarölő és gyomirtó szert elleneznek, addig azt állítják, hogy az organikus farmerek által használt „természetes” (Sic!) növényvédő szerek biztonságosak. A valóságban a réz-szulfát (rézgálic) alacsonyabb testtömeg kilogrammonkénti dózisban képes egy embert megölni, mint az aszpirin (megjegyzés: már néhány gramm CuSO4 elfogyasztása is súlyos mérgezést okoz), és a rotentone rovarölőnek való kitettség a Parkinson-betegséghez hasonló tüneteket okoz a kísérleti patkányokban és szintén meg tud ölni egy embert.

Nikki Haley ENSZ nagykövetnek, az USA és az EU kormányzati ügynökségeinek és a valódi emberjogi szószólóknak az Agroökológia agitátorait és a pénzügyi segítőit kérdőre kellene vonnia és lelepleznie, hogy csaló állításokat terjesztenek, amelyek állandósítják az alultápláltságot, a szegénységet és az emberi jogi visszaéléseket a világ legszegényebb országaiban. Be kellene fagyasztaniuk a támogatást mindazon kormányzati ügynökségek számára, amelyek az agroökológiai marhaságot támogatják.

Paul Driessen egy szenior politikai elemző a Committee For A Constructive Tomorrow szervezetnél, számos könyv és cikk szerzője az energetika, a gazdasági fejlődés és a klímaváltozás témakörében. A legismertebb könyvének címe Öko-imperializmus. David Wojick a közpolitikában jelen levő tudományra és logikára szakosodott független elemző.

Egy apró kiegészítés: az „organikus” jelző teljességgel tudománytalan, hiszen minden olyan vegyület, ami többek közt szenet, hidrogént, nitrogént, foszfort, ként, klórt stb. tartalmaz, szerves (=organikus) vegyület, amivel a szerves kémia foglalkozik. A szintetikus növényvédőszerek is szerves vegyületek. A DDT is organikus, hiszen egy klórozott szénhidrogén vegyületről beszélünk.

A luddista jelentése: gépromboló. Ajánlott cikk.

Irodalom

Főoldal